Επιχειρήσεις

epixeiriseis

Εστιάζοντας σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τις ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και των αναγκών τους.

Μέσα απο την βαθιά γνώση του αντικειμένου και την απόλυτη εχεμύθεια, φροντίζουμε για την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια.

Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, απο την πιο μικρή (ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΟΕ, ΕΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΙΚΕ κ.λ.π ) μέχρι και την πιο μεγάλη επιχείρηση (ΑΕ, ΕΠΕ).

 Αναλυτικότερα σε εμάς μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Τήρηση & επίβλεψη βιβλίων Α΄, Β΄ Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. με ή χωρίς προσωπικό.
 • Τήρηση Βιβλίων Ελευθέρων επαγγελματιών με ή χωρίς προσωπικό
 • Συστάσεις εταιρειών όλων των νομικών μορφών & ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις - Διακοπές - Λύσεις - Εκκαθαρίσεις - Μεταβολές
 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών - Νομικών προσώπων)
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Αγροτικά Θέματα
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
 • Ενημέρωση - Απόδοση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Αντιμετώπιση Ελέγχων Εφορίας
 • Λύση Φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Μετατροπές της νομικής μορφής εταιρειών
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό-Αποτελέσματα Χρήσεως-Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων-Προσάρτημα ισολογισμού)
 • Διαχείριση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Προϋπολογισμοί - Προβλέψεις για την πορεία της επιχείρησης
 • Συμβουλευτική και ανάληψη για άδειες ίδρυσης & λειτουργίας
 • Φορολογικές ενστάσεις και προσφυγές