Ιδιώτες

idiotes

Αποτελεί προτεραιότητα του γραφείου μας η αποτελεσματική εξυπηρέτηση και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα φυσικά πρόσωπα. Κατανοώντας τις καθημερινές αλλά και ετήσιες τους φορολογικές ανάγκες, μέλημα μας η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση τους, που θα μπορέσει να τους δώσει την λύση που χρειάζονται.

Μέσα λοιπόν από ένα σύνολο υπηρεσιών με σύγχρονη προσέγγιση, σας προσφέρουμε εκείνες τις λύσεις που θέλετε αλλά και εκείνες που ίσως να αγνοείτε πως υπάρχουν για την περίπτωση σας. Ειδικότερα:

 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων σας Ε1, Ε2
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21,
 • Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου - θέρμανσης κ.λ.π.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
 • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Έκδοση κλειδάριθμου.
 • Έκδοση ΑΦΜ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου

Δεν θα μπορούσαμε να μην εντάξουμε στις υπηρεσίες μας και την άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε φορολογικό τους πρόβλημα και τους αγρότες επαγγελματίες ή μή, κανονικού ή ειδικού καθεστώς.